Biến Tần

mỗi trang
AC70 T3 2R2G/004P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP

AC70 T3 2R2G/004P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP

AC70 T3 2R2G/004P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP , 2.2KW , Biến tần Veichi AC70 T3 2R2G/004P

Vui lòng gọi
AC70 T3 1R5G/2R2P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP

AC70 T3 1R5G/2R2P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP

AC70 T3 1R5G/2R2P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP , 1.5KW , Biến tần Veichi AC70 T3 1R5G/2R2P

Vui lòng gọi
AC70 T3 R75G/1R5P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP

AC70 T3 R75G/1R5P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP

AC70 T3 R75G/1R5P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP , 0.75KW , Biến tần Veichi AC70 T3 R75G/1R5P

Vui lòng gọi
AC70 S2 004G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 4KW

AC70 S2 004G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 4KW

AC70 S2 004G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 5 HP , 4KW , Biến tần Veichi AC70 S2 004G

Vui lòng gọi
AC70 S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3 HP , 2.2KW

AC70 S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3 HP , 2.2KW

AC70 S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3 HP , 2.2KW , Biến tần Veichi AC70 S2 2R2G

Vui lòng gọi
 AC70 S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2 HP

AC70 S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2 HP

AC70 S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2 HP , 1.5KW , Biến tần Veichi AC70 S2 1R5G

Vui lòng gọi
 AC70 S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1 HP

AC70 S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1 HP

AC70 S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1 HP , 0.75KW , Biến tần Veichi AC70 S2 R75G

Vui lòng gọi
 AC70E T3 004G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 5 HP

AC70E T3 004G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 5 HP

AC70E T3 004G , Biến tần Veichi AC70E T3 004G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 5 HP , 4KW

Vui lòng gọi
AC70E T3 2R2G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP

AC70E T3 2R2G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP

AC70E T3 2R2G , Biến tần Veichi AC70E T3 2R2G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP , 2.2KW

Vui lòng gọi
AC70E T3 1R5G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP

AC70E T3 1R5G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP

AC70E T3 1R5G , Biến tần Veichi AC70E T3 1R5G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP , 1.5KW

Vui lòng gọi
AC70E T3 R75G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP

AC70E T3 R75G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP

AC70E T3 R75G , Biến tần Veichi AC70E T3 R75G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP , 0.75KW

Vui lòng gọi
AC70E S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3HP

AC70E S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3HP

AC70E S2 2R2G , Biến tần Veichi AC70E S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3 HP , 2.2KW

Vui lòng gọi
AC70E S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2HP

AC70E S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2HP

AC70E S2 1R5G , Biến tần Veichi AC70E S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2 HP , 1.5KW

Vui lòng gọi
AC70E S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1HP

AC70E S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1HP

AC70E S2 R75G , Biến tần Veichi AC70E S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1HP , 0.75KW

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Kinh Doanh - 0938 740 034

Module tin tức 2

Module sản phẩm 3

Quảng cáo 1

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 40
  • Hôm nay 82
  • Hôm qua 38
  • Trong tuần 269
  • Trong tháng 1,432
  • Tổng cộng 6,562

Quảng cáo 2

Top

   (0)