Biến Tần

mỗi trang
Đại lý phân phối Biến tần DELIXI tại Miền Nam Call

Đại lý phân phối Biến tần DELIXI tại Miền Nam

Đại lý phân phối Biến tần DELIXI tại Miền Nam

Vui lòng gọi
Đại lý phân phối Biến tần tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600 , Biến tần KCLY KOC100 Call

Đại lý phân phối Biến tần tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600 , Biến tần KCLY KOC100

Đại lý phân phối Biến tần tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600 , Biến tần KCLY KOC100

Vui lòng gọi
KOC600-R75G/1R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-R75G/1R5PT4G-B Call

KOC600-R75G/1R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-R75G/1R5PT4G-B

KOC600-R75G/1R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-R75G/1R5PT4G-B

Vui lòng gọi
KOC600-1R5G/2R2PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-1R5G/2R2PT4G-B Call

KOC600-1R5G/2R2PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-1R5G/2R2PT4G-B

KOC600-1R5G/2R2PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-1R5G/2R2PT4G-B

Vui lòng gọi
KOC600-2R2G/3R7PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-2R2G/3R7PT4G-B Call

KOC600-2R2G/3R7PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-2R2G/3R7PT4G-B

KOC600-2R2G/3R7PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-2R2G/3R7PT4G-B

Vui lòng gọi
KOC600-3R7G/5R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-3R7G/5R5PT4G-B Call

KOC600-3R7G/5R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-3R7G/5R5PT4G-B

KOC600-3R7G/5R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-3R7G/5R5PT4G-B

Vui lòng gọi
KOC600-5R5G/7R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-5R5G/7R5PT4G-B Call

KOC600-5R5G/7R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-5R5G/7R5PT4G-B

KOC600-5R5G/7R5PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-5R5G/7R5PT4G-B

Vui lòng gọi
KOC600-7R5G/011PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-7R5G/011PT4G-B Call

KOC600-7R5G/011PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-7R5G/011PT4G-B

KOC600-7R5G/011PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-7R5G/011PT4G-B

Vui lòng gọi
KOC600-015G/018PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-015G/018PT4G-B Call

KOC600-015G/018PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-015G/018PT4G-B

KOC600-015G/018PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-015G/018PT4G-B

Vui lòng gọi
KOC600-011G/015PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-011G/015PT4G-B Call

KOC600-011G/015PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-011G/015PT4G-B

KOC600-011G/015PT4G-B, Biến tần KCLY KOC600-011G/015PT4G-B

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380, BIẾN TẦN KCLY, KOC600 - 7.5KW Call

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380, BIẾN TẦN KCLY, KOC600 - 7.5KW

Mã sản phẩm: KOC600 Tên sản phẩm: KOC600-7R5GT3-B Công suất: 7.5kw Điện áp : Vào 1 pha 220V ra 3 pha 380V

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380, BIẾN TẦN KCLY, KOC600 - 5.5KW Call

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380, BIẾN TẦN KCLY, KOC600 - 5.5KW

Mã sản phẩm: KOC600 Tên sản phẩm: KOC600-5R5GT3-B Công suất: 5.5kw Điện áp: Vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380, BIẾN TẦN KCLY, KOC600 - 3.7KW Call

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380, BIẾN TẦN KCLY, KOC600 - 3.7KW

Mã sản phẩm: KOC600 Tên sản phẩm: KOC600-3R7GT3-B Công suất: 3.7kw Điện áp: Vào 1 pha 220V ra 3 pha 380V

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380, BIẾN TẦN KCLY, KOC600 - 2.2KW Call

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380, BIẾN TẦN KCLY, KOC600 - 2.2KW

Mã sản phẩm : KOC600 Tên sản phẩm: Biến tần KOC600-2R2GT3-B Công suất: 2.2kw Điện áp : Vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v

Vui lòng gọi
Đại lý phân phối Biến tần tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600 , Biến tần KCLY KOC100 Call

Đại lý phân phối Biến tần tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600 , Biến tần KCLY KOC100

Đại lý phân phối Biến tần tần KCLY , Biến tần KCLY KOC600 , Biến tần KCLY KOC100

Vui lòng gọi
 Bảng giá Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380V, Bảng giá Biến tần vào 1 pha 220V Call

Bảng giá Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380V, Bảng giá Biến tần vào 1 pha 220V

Bảng giá Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380V, Bảng giá Biến tần vào 1 pha 220V

Vui lòng gọi
Bảng giá Bộ chuyển đổi nguồn 1 pha 220V ra 3 pha 380V Call

Bảng giá Bộ chuyển đổi nguồn 1 pha 220V ra 3 pha 380V

Bảng giá Bộ chuyển đổi nguồn 1 pha 220V ra 3 pha 380V

Vui lòng gọi
SKI600-037G/045P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 50HP , 380V Call

SKI600-037G/045P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 50HP , 380V

Model : SKI600-037G/045P-4 Công suất : 37kw Điện áp ; 380V

Vui lòng gọi
SKI600-030G/037P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 40HP , 380V Call

SKI600-030G/037P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 40HP , 380V

Model: SKI600-030G/037P-4 Công suất : 30kw Điện áp : 380V Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-022G/030P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 30HP , 380V Call

SKI600-022G/030P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 30HP , 380V

Model : SKI600-022G/030P-4 Công suất : 22kw Điện áp : 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-018G/022P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 25HP , 380V Call

SKI600-018G/022P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 25HP , 380V

Model : SKI600-018G/022P-4 Công suất : 18kw Điện áp vào : 1 pha 380v Điện áp ra : 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-011G/015P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 20HP, 380V Call

SKI600-011G/015P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 20HP, 380V

Model : SKI600-015G/18D5P-4 Công suất : 15kw Điện áp vào : 1 pha 380v Điện áp ra : 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-011G/015P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 15HP, 380V Call

SKI600-011G/015P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 15HP, 380V

Model : SKI600-011G/015P-4 Công suất : 11kw Điện áp vào : 1pha 380V Điện áp ra : 3 pha 380V Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-7D5G/011P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 10HP , 380V Call

SKI600-7D5G/011P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 10HP , 380V

Model : SKI600-7D5G/011P-4 Công suất : 7.5 KW Điện áp vào : 1 pha 380v Điện áp ra : 3 pha 380v Tần số :50hz/60hz

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 2.2KW , 3HP Call

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 2.2KW , 3HP

Model: SKI670-2D2G-23 Công suất : 2.2kw Điện áp vào : 1 pha 220v Điện áp ra ; 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 7.5KW , 10HP Call

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 7.5KW , 10HP

Model : SKI670-7D5G/011P-23 Công suất : 7.5KW Input : 1 pha 220v Output : 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 5.5KW SKI670 Call

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 5.5KW SKI670

Model : SKI670-5D5G/7D5P-23 Công suất : 5.5 KW Input : 1 pha 220v Output: 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 4KW , 5HP Call

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 4KW , 5HP

Model: SKI670 Công suất : 4kw Input : 1 pha 220v Output : 3 pha 380v

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600 Call

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

Model : SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-7D5G/011P-23 Công suất : 7.5 kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600 Call

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

Model : SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-5D5G/7D5P-23 Công suất : 5.5 kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600 Call

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

Model : SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-4D0G/5D5P-23 Công suất : 4.0 kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600 Call

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

Model : SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-2D2G-23 Công suất ; 2.2 kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V Call

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-055G/075P-4 Công suất : 55kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V Call

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-045G/055P-4 Công suất : 45kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V Call

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-037G/0145P-4 Công suất : 37kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V Call

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-030G/037P-4 Công suất : 30kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 1 - 0906 710 120 (Zalo)

Kỉ thuật

Kỉ thuật - 0963 922 287

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 50
  • Hôm nay 2,237
  • Hôm qua 2,063
  • Trong tuần 6,992
  • Trong tháng 93,405
  • Tổng cộng 2,089,319

Top

   (0)