Biến Tần

mỗi trang
SKI600-037G/045P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 50HP , 380V

SKI600-037G/045P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 50HP , 380V

Model : SKI600-037G/045P-4 Công suất : 37kw Điện áp ; 380V

Vui lòng gọi
SKI600-030G/037P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 40HP , 380V

SKI600-030G/037P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 40HP , 380V

Model: SKI600-030G/037P-4 Công suất : 30kw Điện áp : 380V Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-022G/030P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 30HP , 380V

SKI600-022G/030P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 30HP , 380V

Model : SKI600-022G/030P-4 Công suất : 22kw Điện áp : 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-018G/022P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 25HP , 380V

SKI600-018G/022P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 25HP , 380V

Model : SKI600-018G/022P-4 Công suất : 18kw Điện áp vào : 1 pha 380v Điện áp ra : 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-011G/015P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 20HP, 380V

SKI600-011G/015P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 20HP, 380V

Model : SKI600-015G/18D5P-4 Công suất : 15kw Điện áp vào : 1 pha 380v Điện áp ra : 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-011G/015P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 15HP, 380V

SKI600-011G/015P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 15HP, 380V

Model : SKI600-011G/015P-4 Công suất : 11kw Điện áp vào : 1pha 380V Điện áp ra : 3 pha 380V Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
SKI600-7D5G/011P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 10HP , 380V

SKI600-7D5G/011P-4, Biến Tần SAKO , Biến Tần SAKO SKI600 , 10HP , 380V

Model : SKI600-7D5G/011P-4 Công suất : 7.5 KW Điện áp vào : 1 pha 380v Điện áp ra : 3 pha 380v Tần số :50hz/60hz

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 2.2KW , 3HP

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 2.2KW , 3HP

Model: SKI670-2D2G-23 Công suất : 2.2kw Điện áp vào : 1 pha 220v Điện áp ra ; 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 7.5KW , 10HP

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 7.5KW , 10HP

Model : SKI670-7D5G/011P-23 Công suất : 7.5KW Input : 1 pha 220v Output : 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 5.5KW SKI670

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 5.5KW SKI670

Model : SKI670-5D5G/7D5P-23 Công suất : 5.5 KW Input : 1 pha 220v Output: 3 pha 380v Tần số : 50hz/60hz

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 4KW , 5HP

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 380v cho động cơ 4KW , 5HP

Model: SKI670 Công suất : 4kw Input : 1 pha 220v Output : 3 pha 380v

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

Model : SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-7D5G/011P-23 Công suất : 7.5 kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

Model : SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-5D5G/7D5P-23 Công suất : 5.5 kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

Model : SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-4D0G/5D5P-23 Công suất : 4.0 kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, BIẾN TẦN SAKO, BIẾN TẦN SKI600

Model : SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-2D2G-23 Công suất ; 2.2 kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-055G/075P-4 Công suất : 55kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-045G/055P-4 Công suất : 45kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-037G/0145P-4 Công suất : 37kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-030G/037P-4 Công suất : 30kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-022G/030P-4 Công suất : 22kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-18D5GG/022P-4 Công suất : 18.5kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-015G/18D5P-4 Công suất : 15kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-011G/015P-4 Công suất : 11kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-7D5G/011P-4 Công suất : 7.5kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-5D5G/7D5P-4 Công suất : 5.5kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-4D0G-4 Công suất : 4kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-3D0G-4 Công suất : 3kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-2D2G-4 Công suất : 2.2kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-1D5G-4 Công suất : 1.5kw Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Bộ biến tần điều chỉnh tốc độ 3 pha, Biến tần SKI600, biến tần 3 pha / 380V

Model ; SKI600 Mã sản phẩm : SKI600-0D75G-4 Điện áp đầu vào :1 pha 380V Điện áp đầu ra : 3 pha 380V

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 220V, Biến tần Sako, Biến tần SKI780

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 220V, Biến tần Sako, Biến tần SKI780

Model : SKI780 Mã sản phẩm : SKI780-2D2G-1 Công suất : 2.2Kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220v Điện áp đầu ra : 3 pha 220v

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 220V, Biến tần Sako, Biến tần SKI780

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 220V, Biến tần Sako, Biến tần SKI780

Model : SKI780 Mã sản phẩm : SKI780-1D5G-1 Công suất : 1.5Kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220v Điện áp đầu ra : 3 pha 220v

Vui lòng gọi
Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 220V, Biến tần Sako, Biến tần SKI780

Biến tần vào 1 pha 220V ra 3 pha 220V, Biến tần Sako, Biến tần SKI780

Model : SKI780 Mã sản phẩm : SKI780-0D75G-1 Công suất : 0.75Kw Điện áp đầu vào : 1 pha 220v Điện áp đầu ra : 3 pha 220v

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 055G/075PT4

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 055G/075PT4

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 055G/075PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 045G/055PT4

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 045G/055PT4

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 045G/055PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 037G/045PT4

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 037G/045PT4

BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA, BIẾN TẦN ANYHZ FST 650 037G/045PT4

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 1 - 0906 710 120 (Zalo)

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0938 740 034

Kỉ thuật

Kỉ thuật - 0963 922 287

Module tin tức 2

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 45
  • Hôm nay 670
  • Hôm qua 1,900
  • Trong tuần 670
  • Trong tháng 57,907
  • Tổng cộng 932,730

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)