Dịch Vụ Sửa Chữa Biến Tần

Dịch Vụ Sửa Chữa Biến Tần , Sửa Biến Tần , sua  bien tan , bien tan

mỗi trang
Motor giảm tốc , Hộp giảm tốc Wanshsin Đài Loan GH40-2200-3S / 2.2KW 2200W 3HP

Motor giảm tốc , Hộp giảm tốc Wanshsin Đài Loan GH40-2200-3S / 2.2KW 2200W 3HP

Công suất động cơ : 2200W, Tương đương 2.2KW ( 3HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 40mm ~ 50mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Chân đế Hình thức cài đặt : Ngang / Dọc Hình thức bố trí : Đồng trục

Vui lòng gọi
Motor giảm tốc , Hộp giảm tốc Wanshsin Đài Loan 1.5KW 1500W 2HP AC ba pha 220 V / 380V

Motor giảm tốc , Hộp giảm tốc Wanshsin Đài Loan 1.5KW 1500W 2HP AC ba pha 220 V / 380V

Công suất động cơ : 1500W, Tương đương 1.5KW ( 2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 32mm ~ 50mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Chân đế Hình thức cài đặt : Ngang / Dọc Hình thức bố trí : Đồng trục

Vui lòng gọi
Motor giảm tốc , Hộp giảm tốc Wanshsin Đài Loan 1.5KW 1500W 2HP AC ba pha 220 V / 380V

Motor giảm tốc , Hộp giảm tốc Wanshsin Đài Loan 1.5KW 1500W 2HP AC ba pha 220 V / 380V

Công suất động cơ : 1500W, Tương đương 1.5KW ( 2HP) Tỉ số truyền: 1/3đến 1/200 Đường kính trục : 32mm ~ 50mm Tần số: 50Hz/60Hz Kiểu: Chân đế Hình thức cài đặt : Ngang / Dọc Hình thức bố trí : Đồng trục

Vui lòng gọi
Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 755

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 755

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 755

Vui lòng gọi
Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 753

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 753

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 753

Vui lòng gọi
Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700S

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700S

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700S

Vui lòng gọi
Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700L

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700L

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700L

Vui lòng gọi
Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700H

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700H

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700H

Vui lòng gọi
Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 700

Vui lòng gọi
Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 70

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 70

Sửa chữa Inveter Allen-Bradley, Sửa chữa Allen-Bradley Power Flex 70

Vui lòng gọi
Dịch vụ sửa chữa các hãng  biến tần , sửa biến tần

Dịch vụ sửa chữa các hãng biến tần , sửa biến tần

Dịch vụ sửa chữa các hãng biến tần , sửa biến tần

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN M300-2R2G/004PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-2R2G/004PT4

BIẾN TẦN M300-2R2G/004PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-2R2G/004PT4

BIẾN TẦN M300-2R2G/004PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-2R2G/004PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN M300-004G/5R5PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-004G/5R5PT4

BIẾN TẦN M300-004G/5R5PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-004G/5R5PT4

BIẾN TẦN M300-004G/5R5PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-004G/5R5PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN M300-5R5G/7R5PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-5R5G/7R5PT4

BIẾN TẦN M300-5R5G/7R5PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-5R5G/7R5PT4

BIẾN TẦN M300-5R5G/7R5PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-5R5G/7R5PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN M300-7R5G/011PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-7R5G/011PT4

BIẾN TẦN M300-7R5G/011PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-7R5G/011PT4

BIẾN TẦN M300-7R5G/011PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-7R5G/011PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN M300-011G/015PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-011G/015PT4

BIẾN TẦN M300-011G/015PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-011G/015PT4

BIẾN TẦN M300-011G/015PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-011G/015PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN M300-015G/018PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-015G/018PT4

BIẾN TẦN M300-015G/018PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-015G/018PT4

BIẾN TẦN M300-015G/018PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-015G/018PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN M300-018G/022PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-018G/022PT4

BIẾN TẦN M300-018G/022PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-018G/022PT4

BIẾN TẦN M300-018G/022PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-018G/022PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN M300-022G/030PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-022G/030PT4

BIẾN TẦN M300-022G/030PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-022G/030PT4

BIẾN TẦN M300-022G/030PT4, SỬA BIẾN TẦN M300-022G/030PT4

Vui lòng gọi
BIẾN TẦN PIONEER PE6000, SỬA BIẾN TẦN PIONEER PE6000

BIẾN TẦN PIONEER PE6000, SỬA BIẾN TẦN PIONEER PE6000

BIẾN TẦN PIONEER PE6000, SỬA BIẾN TẦN PIONEER PE6000

Vui lòng gọi
SV100-4T-0900G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0900G

SV100-4T-0900G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0900G

SV100-4T-0900G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0900G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0750G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0750G

SV100-4T-0750G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0750G

SV100-4T-0750G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0750G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0550G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0550G

SV100-4T-0550G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0550G

SV100-4T-0550G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0550G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0450G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0450G

SV100-4T-0450G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0450G

SV100-4T-0450G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0450G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0370G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0370G

SV100-4T-0370G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0370G

SV100-4T-0370G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0370G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0300G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0300G

SV100-4T-0300G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0300G

SV100-4T-0300G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0300G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0250G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0250G

SV100-4T-0250G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0250G

SV100-4T-0250G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0250G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0220G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0220G

SV100-4T-0220G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0220G

SV100-4T-0220G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0220G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0185G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0185G

SV100-4T-0185G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0185G

SV100-4T-0185G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0185G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0160G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0160G

SV100-4T-0160G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0160G

SV100-4T-0160G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0160G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0132G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0132G

SV100-4T-0132G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0132G

SV100-4T-0132G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0132G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0110G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0110G

SV100-4T-0110G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0110G

SV100-4T-0110G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0110G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0075G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0075G

SV100-4T-0075G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0075G

SV100-4T-0075G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0075G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0055G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0055G

SV100-4T-0055G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0055G

SV100-4T-0055G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0055G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0037G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0037G

SV100-4T-0037G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0037G

SV100-4T-0037G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0037G

Vui lòng gọi
SV100-4T-0022G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0022G

SV100-4T-0022G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0022G

SV100-4T-0022G, Sửa biến tần KinCo, Sửa lỗi SV100-4T-0022G

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 1 - 0906 710 120 (Zalo)

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0938 740 034

Kỉ thuật

Kỉ thuật - 0963 922 287

Module tin tức 2

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 30
  • Hôm nay 711
  • Hôm qua 1,900
  • Trong tuần 711
  • Trong tháng 57,948
  • Tổng cộng 932,771

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)