Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

FST 650

mỗi trang
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-0R7GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-0R7GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-0R7GT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-1R5GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-1R5GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-1R5GT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-2R2GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-2R2GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-2R2GT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-4R0GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-4R0GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-4R0GT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-5R5GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-5R5GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-5R5GT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-7R5GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-7R5GT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-7R5GT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-011G/015PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-011G/015PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-011G/015PT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-015G/018PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-015G/018PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-015G/018PT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-018G/022PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-018G/022PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-018G/022PT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-022G/030PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-022G/030PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-022G/030PT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-030G/037PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-030G/037PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-030G/037PT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-037G/045PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-037G/045PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-037G/045PT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-045G/055PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-045G/055PT4

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA 220V RA 3 PHA 380V, FST650-045G/055PT4
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-045G/055PT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-045G/055PT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-045G/055PT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-037G/045PT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-037G/045PT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-037G/045PT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-030G/037PT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-030G/037PT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-030G/037PT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-022G/030T4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-022G/030T4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-022G/030T4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-018G/022T4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-018G/022T4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-018G/022T4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-015G/018T4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-015G/018T4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-015G/018T4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-011G/015T4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-011G/015T4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-011G/015T4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-7R5GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-7R5GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-7R5GT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-5R5GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-5R5GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-5R5GT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-4R0GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-4R0GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-4R0GT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-2R2GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-2R2GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN ANYHZ VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-2R2GT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-1R5GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-1R5GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-1R5GT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-0R7GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-0R7GT4, FST500

BIẾN TẦN, BIẾN TẦN VÀO 1 PHA RA 3 PHA 380V, FST650-0R7GT4, FST500
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC

BIẾN TẦN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC

“BIẾN TẦN”.. ?? Công nghệ biến tần chưa bao giờ là hết hot so với thị trường công nghiệp hóa hiện tại. Biến tần mang lại quá nhiều lợi ích kinh tế cũng như ứng dụng thực tế vào trong sản xuất chế tạo của khách hàng, nhà máy , xí nghiệp... Biến tần là thiết bị làm thay đổi tần số dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ và thông qua biến tần để điều khiển tốc độ động cơ một cách vô cấp, không cần dùng các hộp số vô cấp. “Biến tần ANYHZ..”..? - Hãy tham quan qua bài viết này quý vị sẽ tìm được
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-160G/185P, 160Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-160G/185P, 160Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-160G/185P, 160Kw, 380V
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-132G/160P, 132Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-132G/160P, 132Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-132G/160P, 132Kw, 380V
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-110G/132P, 110Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-110G/132P, 110Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-110G/132P, 110Kw, 380V
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-090G/110P, 75Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-090G/110P, 75Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-090G/110P, 75Kw, 380V
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-075G/090P, 75Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-075G/090P, 75Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-075G/090P, 75Kw, 380V
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-055G/075P, 55Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-055G/075P, 55Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-055G/075P, 55Kw, 380V
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-045G/055P, 45Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-045G/055P, 45Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-045G/055P, 45Kw, 380V
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-037G/045P, 37Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-037G/045P, 37Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-037G/045P, 37Kw, 380V
Vui lòng gọi
BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-030G/037P, 30Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-030G/037P, 30Kw, 380V

BIẾN TẦN ANYHZ, ANYHZ FST 650, ANYHZ FST 650-030G/037P, 30Kw, 380V
Vui lòng gọi

Top

   (0)