Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Động cơ giảm tốc mặt bích Tunglee

Motor giảm tốc mặt bích tunglee , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 5 đến 1800 , Đường kính trục 22mm , 28mm , 32mm , 40mm , điện áp 3pha220V/380V

mỗi trang
PF40-0400-1800S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-1800S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-1800S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/1800, Đường kính trục 40mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF40-0400-1000S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-1000S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-1000S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/1000, Đường kính trục 40mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF40-0400-400S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-400S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-400S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/400, Đường kính trục 40mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF40-0400-300S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-300S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-300S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/300, Đường kính trục 40mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF40-0400-250S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-250S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF40-0400-250S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/250, Đường kính trục 40mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-1800S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-1800S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-1800S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/1800 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-1000S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-1000S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-1000S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/1000 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-400S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-400S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-400S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/400 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-300S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-300S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-300S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/300 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-270S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-270S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-270S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/270 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-250S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-250S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-250S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/250 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/200 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/180 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/160 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/150 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-140S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-140S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-140S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/140 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/130 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/120 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/110 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF32-0400-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF32-0400-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/100 , Đường kính trục 32mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/100 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/90 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/80 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/70 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/60 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/50 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/40 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/35 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/30 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/25 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/20, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/15 , Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/30 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/25 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/20 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PF22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee

PF22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc mặt bích tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/15 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi

Top

   (0)