Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Veichi

 

 Bảng tóm tắt tham số chức năng biến tần veichi

“●”: Biểu thị tham số này trong trạng thái vận hành biến tần, có thể sửa đổi

“〇”: Biểu thị tham số này trong trạng thái vận hành biến tần, không thể sửa đổi

“×”: Biểu thị tham số này chỉ có thể đọc, không thể sửa đổi

“–”: Biểu thị tham số này là “tham số nhà máy”, chỉ giới hạn để nhà máy thiết lập

“※”: Biểu thị tham số này có liên quan với model biến tần

Nhóm tham số cơ bản

Số hiệu chức năng

Tên gọi chức năng

Định nghĩa và phạm vi giá trị cài đặt

Cài đặt nhà máy

 

Thuộc tính

Trang tham khảo

 

Mã hóa truyền thông

E-00

Phưong thức điều khiển

0: Điều khiển vector vòng hở PG

1: Điều khiển V/F

1

71

100H

E-01

Lệnh chạy

 

0: Điều khiển bàn phím

1: Điều khiển terminal

2:Điều khiển cổng truyền thông RS485

0

71

101H

E-02

chọn tần số nhất định đường dẫn chính

0:Cài đặt nút nhấn bàn phím

1:biến trở bàn phím

2:Tín hiệu điện áp terminal VS1, 0~10V

3:Tín hiệu dòng điện terminal AS, 4~20mA

4:Tín hiệu điện áp terminal VS2, 10~10V

5:Tín hiệu xung terminal

6:Cổng truyền thông RS485

7:Điều khiển lên, xuống

8:Vận hành PID thông thừơng

9:Điều khiển PID ổn định áp suất

10:chưong trình vận hành

11:Vận hành Wobble

12:Lựa chọn terminal

1

71

102H

E-03

Chọn tần số nhất định đường dẫn phụ

0:nút nhấn bàn phím

1:Biến trở bàn phím

2:Tín hiệu điện áp terminal VS1, 0~10V

3:Tín hiệu dòng điện terminal AS, 4~20mA

4:Tín hiệu điện áp terminal VS2, 10~10V

5:Tín hiệu xung terminal

6:Cổng truyền thông RS485

7:Điều khiển lên, xuống

8:Vận hành PID thông thường

9:Điều khiển PID liên tục

10:Chưong trình vận hành

0

73

103H

E-04

Tăng tần số nhất định đường dẫn

0.01~5.00

1.00

74

104H

E-05

Phương thức tổ hợp tần số nhất định đường dẫn

0:Đường dẫn chính hữu hiệu, đừong dẫn phụ vô hiệu

1:Đường dẫn phụ hữu hiệu, đường dẫn chính vô hiệu

2:Hai đường dẫn hữu hiệu có giá trị bất kỳ khác không, ưu tiên đường dẫn chính

3:Đường dẫn chính + (K×đường dẫn phụ)

4:Đường dẫn chính - (K×đường dẫn phụ)

5:MAX [Đường dẫn chính, (K×đường dẫn phụ)]

6:MIN [Đường dẫn chính, (K×đường dẫn phụ)]

7:Đường dẫn phụ + (K×đường dẫn chính)

8:Đường dẫn phụ - (K×đường dẫn chính)

9:MAX[(K× đường dẫn chính), đường dẫn phụ]

10:MIN[(K× đường dẫn chính), đường dẫn phụ]

0

74

105H

E-06

Lựa chọn Led giám sát trên

 

0:Tần số nhất định

1:tần số đầu ra

2:Dòng điện đầu ra

3:Điện áp đầu vào

4:Điện áp đầu ra

5:Tốc độ máy

6:Lượng PID nhất định

7:Lượng PID phản hồi

0

75

106H

E-07

Lựa chọn Led giám sát dưới

 

1

75

107H

E-08

Lựa chọn chức năng phím REV/JOG bàn phím

0:Chạy ngược

1:Chạy nhấp

0

75

108H

E-09

Tần số lớn nhất

0.01~600.00Hz

50.00Hz

75

109H

E-10

Tần số trên giới hạn

Tần số dưới giới hạn~tần số lớn nhất

50.00Hz

75

10AH

E-11

Tần số dưới giới hạn

0.00~tần số trên giới hạn

0.00Hz

75

10BH

E-12

Mô hinh vận hành tần số dưới giới hạn

0:Ngừng

1:Nhấn vận hành tần số dưới giới hạn

1

75

10CH

E-13

Thời gian tăng tốc 1

0.1~6500.0s

76

10DH

E-14

Thời gian giảm tốc 1

0.1~6500.0s

76

10EH

E-15

Phưong thức tăng, giảm tốc

LED đơn vị: phương thức tăng giảm tốc

0:Đường th ẳng    

1:Đường cong S

LED hàng chục: Tiêu chuẩn cơ bản thời gian tăng giảm tốc

0:Tần số ngạch định động cơ

1:Tần số lớn nhất

LED hàng trăm: chức năng dừng khoảng cách bằng nhau

0:Vộ hiệu

1:Khởi động

LED hàng ngàn: bảo lưu

0000

77

10FH

E-16

Tần số nhất định nút nhấn bàn phím

Tần số dưới giới hạn~tần số trên giới hạn

 50.00Hz

78

110H

E-17

Mô hình V/F

0:Đường cong momen không đổi

1:Đường cong momen xoắn xuống 1 (1.5 lần)

2:Đường cong momen xoắn xuống 2 (1.7 lần)

3:Đường cong momen xoắn xuống 3 (2.0 lần)

4:Đường cong tùy chỉnh

0

78

111H

E-18

Tăng Momen

0.0%~25.0%

78

112H

E-19

Hằng số thời gian lọc

0.01~99.99

79

113H

E-20

Tần số sóng mang

0.7KHz~15.0KHz

79

114H

E-21

Đặc tính sóng mang

LED đơn vị: cài đặt liên quan sóng mang và tần số đầu ra

0:tần số đầu ra liên quan vô hiệu

1:tần số đầu ra liên quan hữu hiệu

LED hàng chục: Cài đặt liên quan nhiệt độ sóng mang

0:nhiệt độ module liên quan vô hiệu

1:nhiệt độ module liên quan hữu hiệu

LED hàng trăm: lựa chọn phương thức PWM

0:phương thức PWM cố định

1: phương thức PWM ngẫu nhiên 1

2:phương thức PWM ngẫu nhiên 2

LED hàng ngàn: kích hoạt nén dao động

0:chức năng nén dao động vô hiệu

1: chức năng nén dao động hữu hiệu

0010

80

115H

E-22

Bù trượt V/F

 

0%~200%

100%

80

116H

E-23

Lựa chọn mô hình tiết kiệm điện năng

LED đơn vị: lựa chọn tiết kiệm điện năng tự động

0: vô hiệu

1: hữu hiệu

LED hàng chục: bù trượt V/F

0: vô hiệu

1: hữu hiệu

LED hàng trăm: bảo lưu

LED hàng ngàn: bảo lưu

0000

81

117H

E-24

Chức năng điều tiết tự động điện áp

0:Vô hiệu

1:hữu hiệu toàn quá trình

2:chỉ vô hiệu khi giảm tốc

3:chỉ hữu hiệu khi giảm tốc

1

81

118H

E-25

Tần số điểm động

0.50Hz ~tần số trên giới hạn

5.00Hz

81

119H

E-26

Thời gian tăng tốc điểm động

0.1~6500.0s

2.0s

81

11AH

E-27

Thời gian giảm tốc điểm động

0.1~6500.0s

2.0s

81

11BH

E-28

Tần số khởi động

0.00~60.00Hz

0.50Hz

82

11CH

E-29

Thời gian duy trì tần số khởi động

0.0~20.0s

0.0s

82

11DH

E-30

Lựa chọn khởi động

LED đơn vị: lựa chọn phưong thức khởi động

0:khởi động do tần số khởi động

1:khởi động DC phanh trước sau đó từ tần số khởi động

2:Theo dõi tốc độ mới khởi động

LED hàng chục: bảo lưu

LED hàng trăm: phương hướng theo dõi tốc độ

0:chỉ tìm ở hướng vận hành

1:tìm hai hứơng

LED hàng ngàn: phưong thức theo dõi tốc độ

0:theo dõi phần mềm

1:theo dõi phần cứng

※000

82

11EH

E-31

Lựa chọn tắt điện rồi khởi động lại

0:vô hiệu    

1:hữu hiệu

0

83

11FH

E-32

Thời gian chờ tắt điện rồi khởi động lại

0.0~10.0s

0.5s

83

120H

E-33

Tần số ngừng tự do

0.00~60.00Hz

0.00Hz

83

121H

E-34

Phưong thức ngừng máy

0:giảm tốc ngừng máy

1:ngừng máy tự do

0

84

122H

E-35

Dòng điện điều khiển DC

0~150%

50%

84

123H

E-36

Thời gian điều khiển DC khi ngừng máy

0.0~30.0s

0.0s

84

124H

E-37

Tần số bắt đầu điều khiển DC khi ngừng máy

0.00~60.00Hz

0.00Hz

84

125H

E-38

Thời gian điều khiển DC khi khởi động

0.0~10.0s

0.0s

84

126H

E-39

Tần số nhảy 1

0.00~600.0Hz(Fmax)

0.00Hz

85

127H

E-40

Tần số nhảy 2

0.00~600.0Hz(Fmax)

0.00Hz

85

128H

E-41

Tần số nhảy 3

0.00~600.0Hz(Fmax)

0.00Hz

85

129H

E-42

Phạm vi tần số nhảy

0.00~5.00Hz

0.00Hz

85

12AH

E-43

Số lần tự hồi phục sau sự cố

0: Đóng

1~3: Khởi động

0

85

12BH

E-44

Thời gian chờ tự hồi phục sau sự cố

0.1~20.0s

1.0s

85

12CH

E-45

Thời gian hâm nóng máy

0.0~6500s

0.0s

86

12DH

E-46

Lựa chọn phương hướng vận hành

0: Phù hợp phương hướng đặt

1:Ngược lại phương hướng đặt

2: Chống ngược hướng vận hành

0

86

12EH

E-47

Thời gian chết chạy thuận nghịch

0.0~10.0s

0.0s

86

12FH

E-48

Lựa chọn hoạt động quạt làm mát

0: Sau khi cấp điện biến tần thì quạt hoạt động

1: Ngừng máy có liên quan đến nhiệt độ, vận hành thì quạt vận hành

2: Ngừng máy quạt ngừng, vận hành có liên quan đến nhiệt độ

86

130H

E-49

Lựa chọn phưong thức bảo vệ biến tần

LED đơn vị: Lựa chọn bảo vệ điện áp qua giảm tốc

0: Vô hiệu

1: Hữu hiệu

LED hàng chục: Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu ra

0: Vô hiệu    

1: Hữu hiệu

LED hàng trăm: Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu vào

0: Vô hiệu     

1: Hữu hiệu

LED hàng ngàn: Lựa chọn bảo vệ quá nhiệt quá tải biến tần

0: Ngừng máy tự do

1: Vận hành giới hạn dòng điện

0※11

87

131H

E-50

Giá trị cài đặt hệ số thermistor điện tử

30%~120% (nhỏ hơn 30 thì chức năng này vô hiệu)

0%

88

132H

E-51

Giá trị giới hạn dòng điện bảo vệ mất tốc độ

100%~250%

160 G

120 P

88

133H

E-52

Giá trị điện áp bus bảo vệ mất tốc độ

105~160%

140%

89

134H

E-53

Giá trị điện áp khống chế quá áp khi giảm tốc và năng lượng tiêu hao khi điều khiển hoạt động

105~160%

135%

89

135H

E-54

Tỷ suất năng lượng tiêu hao khi điều khiển hoạt động

0~100%

80%

89

136H

E-55

Giá trị bảo vệ thiếu áp bus

60~90%

65%

89

137H

E-56

Bảo lưu

 

 

 

89

138H

E-57

Bảo lưu

 

 

 

89

139H

E-58

Bảo lưu

 

 

 

89

13AH

E-59

Hệ số tỷ lệ hiển thị chuyển đổi tốc độ

0.1~2000.0%

100.0%

89

13BH

E-60

Tỷ lệ điện áp đầu ra biến tần

50~110%

100%

89

13CH

E-61

Cài đặc G/P

0: Dạng G

1: Dạng P

0

90

13DH

E-62

Thời gian ổn định theo dõi chuyển đổi tốc độ

0.200~10.000s

0.600s

90

13EH

E-63

Bảo vệ sửa đổi tham số

0:Có thể sửa đổi tất cả tham số

1:Có thể sửa đổi cài đặt nút nhấn bàn phím

2:Cấm sửa đổi tất cả tham số

0

90

13FH

E-64

Tham số khởi tạo

0:Không thao tác

1:Hồi phục giá trị cài đặt nhà máy

2:Xóa lịch sử lỗi

3:Lưu giá trị tham số biến tần chuyển sang bàn phím

4:Giá trị tham số lưu ở bàn phím chuyển sang biến tần

0

90

140H

E-65

Mật mã nhà máy

0~9999

0

91

141H

E-66

Tìm kiếm tin tức

0:Không thao tác

1:Trạng thái giám sát tìm kiếm

2:Sự cố tìm kiếm tin tức

0

91

142H

E-67

Lựa chọn chống nhiễu

LED đơn vị: Chống nhiễu quá áp

0:Vô hiệu

1:Hữu hiệu

LED hàng chục: Chống nhiễu SC

0:Vô hiệu

1:Chống nhiễu SC 1

2: Chống nhiễu SC 2

LED hàng trăm: Chống nhiễu quá dòng

0:Vô hiệu

1:Chống nhiễu quá dòng 1

2: Chống nhiễu quá dòng 2

LED hàng ngàn: Chống quá dòng khi giảm tốc

0: Vô hiệu

1: Hữu hiệu

2: Chức năng hữu hiệu giảm tần số quá dòng

0001

94

143H

 

Tham số Terminal bên ngoài

Số hiệu chức năng

Tên gọi chức năng

Định nghĩa và phạm vi giá trị cài đặt

Cài đặt nhà máy

Thuộc tính

Trang tham khảo

Mã hóa truyền thông

F-01

Lựa chọn tín hiệu đầu vào 1 (X1)

0: Vô hiệu

1:Vận hành chạy nhấp chạy thuận

2:Vận hành chạy nhấp chạy nghịch

3:Tự do ngừng máy

4:Reset lỗi

5:Điểu khiển đa cấp tốc độ 1

6:Điều khiển đa cấp tốc độ 2

7:Điều khiển đa cấp tốc độ 3

8:Điều khiển đa cấp tốc độ 4

9:Tăng/giảm tần số vận hành tăng UP

10:Tăng/giảm tần số vận hành giảm DW

11: Chế độ điều khiển 3 dây

12: Bỏ điều khiển PID

13: Cảnh báo lỗi ngoài

14:Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc độ terminal 1

15:Lựa chọn thời gian tăng giảm tốc độ terminal 2

16:Lựa chọn đường dẫn cài đặt tần số terminal 1

17:Lựa chọn đường dẫn cài đặt tần số terminal 2

18:Lựa chọn đường dẫn cài đặt tần số terminal 3

19:Lựa chọn đường dẫn cài đặt tần số terminal 4

20:Tạm ngừng chương trình vận hành

21:Khởi động lại chương trình vận hành

22:Timer kích hoạt terminal

23:Timer xóa terminal

24:Counter xóa terminal

25:Terminal đầu vào đồng hồ báo giờ Counter

26:Lựa chọn ưu tiên đường dẫn terminal

27:Chạy thuận

28:Chạy nghịch

27

94

201H

F-02

Lựa chọn tín hiệu đầu vào 2 (X2)

28

94

202H

F-03

Lựa chọn tín hiệu đầu vào 3 (X3)

1

94

203H

F-04

Lựa chọn tín hiệu đầu vào 4 (X4)

2

94

204H

F-05

Lựa chọn tín hiệu đầu vào 5 (X5)

3

94

205H

F-06

Lựa chọn tín hiệu đầu vào 6 (X6)

4

94

206H

F-07

Lựa chọn phương thức tín hiệu đầu vào

LED đơn vị: phương thức phục hồi terminal tự do ngừng máy

0:Sau khi ngắt kết nối phục hồi lệnh ban đầu, có theo dõi tốc độ

1:Sau khi ngắt kết nối phục hồi lệnh ban đầu

2:Sau khi ngắt kết nối phục hồi lệnh ban đầu, không theo dõi tốc độ

LED hàng chục: Cài đặt tần số bắt đầu điều khiển terminal tăng giảm

0:Sau khi vận hành thì terminal UP/DW điều tiết

1:Trước tiên vận hành tần số tức thời khi ngừng máy, sau đó lại vận hành UP/DW điều tiết

2:Trước tiên vận hành tần số cài đặt trước [F70], sau đó lại vận hành UP/DW điều tiết

LED hàng trăm: Lựa chọn phạm vi hữu hiệu của nút STOP/RESET bàn phím

0:Chỉ có hiệu khi bàn phím điều khiển

1:Có hiệu ở tất cả phương thức điều khiển

LED hàng ngàn: Lựa chọn phương thức vận hành terminal sau khi reset lỗi

0:terminal điều khiển có thể trực tiếp mở máy

1:Terminal điều khiển trước tiên phải tắt mới có thể mở máy

1001

96

207H

F-08

Lựa chọn phương thức điều khiển hoạt động terminal

LED đơn vị: phương thức điều khiển terminal

0:điều khiển hoạt động tiêu chuẩn

1:điều khiển hoạt động 2 dây

2:điều khiển hoạt động 1 3 dây

3:điều khiển hoạt động 2 3 dây

4:điều khiển hoạt động 3 3 dây

5: điều khiển hoạt động 4 3 dây

LED hàng chục: bảo lưu

LED hàng trăm: bảo lưu

LED hàng ngàn: bảo lưu

0000

96

208H

F-09

Cài đặt tốc độ cấp 1 1X

 

 

 

0.00Hz~tần số trên giới hạn

 

 

 

30.00Hz

99

209H

F-10

Cài đặt tốc độ cấp 2 2X

25.00Hz

99

20AH

F-11

Cài đặt tốc độ cấp 3 3X

40.00Hz

99

20BH

F-12

Cài đặt tốc độ cấp 4 4X

50.00Hz

99

20CH

F-13

Cài đặt tốc độ cấp 5 5X

50.00Hz

99

20DH

F-14

Cài đặt tốc độ cấp 6 6X

40.00Hz

99

20EH

F-15

Cài đặt tốc độ cấp 7 7X

25.00Hz

99

20FH

F-16

Cài đặt tốc độ cấp 8 8X

10.00Hz

99

210H

F-17

bảo lưu

 

 

 

100

211H

F-18

bảo lưu

 

 

 

100

212H

F-19

Tốc độ theo dõi tốc độ

0.1~10.0%

0.2%

100

213H

F-20

Thơì gian phục hồi điện áp

0.10S~10.00S

0.60S

100

214H

F-21

Tốc độ theo dõi dòng điện

10%~200%

120%

100

215H

F-22

Thời gian tăng tốc giảm tần số

0.1~6500.0s

2.0s

100

216H

F-23

Thời gian giảm tốc giảm tần số

 

0.1~6500.0s

1.0s

100

217H

F-24

Thời gian tăng tốc 2

0.1~6500.0s

101

218H

F-25

Thời gian giảm tốc 2

101

219H

F-26

Thời gian tăng tốc 3

101

21AH

F-27

Thời gian giảm tốc 3

101

21BH

F-28

Thời gian tăng tốc 4

101

21CH

F-29

Thời gian giảm tốc 4

101

21DH

F-30

 

Terminal đầu ra relay

TA、TB、TC

0: Tần số 0 (trạng thái standby)

1: Cảnh báo lỗi 1 (cảnh báo thời kỳ tự reset lỗi)

2:Cảnh báo lỗi 2 (Không cảnh báo thời kỳ tự reset lỗi)

3:Tần suất đạt đến

4:Tín hiệu kiểm tra cấp tần số

5:Trạng thái chạy

6:Chạy nghịch

7:Biến tần thiếu áp

8:Dự báo quá tải

9:Tần số đầu ra đạt đến giới hạn trên tần số

10:Tần số đầu ra đạt đến giới hạn dưới tần số

11:Ngừng máy lỗi bên ngoài

12:Đến thời gian hẹn giờ

13:Counter đạt đến giá trị lớn nhất

14:Counter đạt đến giá trị cài đặt

15:Cảnh báo trên giới hạn lượng phản hồi PID

16:Cảnh báo dưới giới hạn lượng phản hồi PID

17:Cảm biến đứt dây

18:Hoàn thành chu kỳ vận hành tuần hoàn chương trình

19:Hoàn thành vận hành giai đoạn vận hành chương trình

20: Năng lượng tiêu hao trong quá trình hoạt động

21: Điều khiển bên ngoài terminal đầu ra

1

101

21EH

F-31

Terminal đầu ra

4

101

21FH

F-32

Terminal đầu ra Y2

7

101

220H

F-33

Tần số phát hiện biên độ

0.00~50.00Hz

1.00Hz

102

221H

F-34

Phát hiện cấp tần số đầu ra

0.00~600.0Hz

30.00Hz

102

222H

F-35

Thời gian trễ phát hiện cấp tần số đầu ra

0.0~20.0s

0.0s

102

223H

F-36

Cấp cảnh báo quá tải

50~200%

150%

103

 

224H

F-37

Thời gian trễ cảnh báo quá tải

0.0~20.0s

1.0s

103

225H

F-38

Giá trị cài đặt timer

1~65000s

1s

103

226H

F-39

Giá trị lớn nhất Counter

1~65000

1000

103

227H

F-40

Giá trị cài đặt Counter

1~Giá trị lớn nhất Conter

100

103

228H

F-41

Giới hạn dưới điện áp đầu vào terminal VS1

0.00V~[F-42]

0.50V

104

229H

F-42

Giới hạn trên điện áp đầu vào terminal VS1

[F-41]~10.00V

9.50V

104

22AH

F-43

Tăng điện áp đầu vào terminal VS1

 

0.01~5.00

1.00

104

22BH

F-44

Giới hạn dưới điện áp đầu vào terminal VS2

-10.0V ~[F-45]

0.5V

104

22CH

F-45

Giới hạn trên điện áp đầu vào terminal VS2

[F-44]~10.0V

9.5V

104

22DH

F-46

Tăng điện áp đầu vào terminal VS2

 

0.01~5.00

1.00

104

22EH

F-47

Giới hạn dưới đầu vào terminal VS2

-1.00V~1.00V

0.00V

104

22FH

F-48

Điều khiển phương hướng và điều tiết tính lưỡng cực đầu vào terminal VS2

0: Điều khiển phương hướng và điều tiết tính lưỡng cực vô hiệu

1:Điều khiển phương hướng và điều tiết tính lưỡng cực có hiệu

2:Tính lưỡng cực có hiệu nhưng điều khiển phương hướng vô hiệu

0

104

230H

F-49

Độ rộng trễ điểm không điều khiển tính lưỡng cực đầu vào terminal VS2

0.00V~3.00V

0.20V

104

231H

F-50

Giới hạn dưới dòng điện đầu vào terminal AS

0.00mA~[F-51]

4.20mA

106

232H

F-51

Giới hạn trên dòng điện đầu vào terminal AS

[F-50]~20.0mA

19.50mA

106

233H

F-52

Tăng dòng điện đầu vào terminal AS

0.01~5.00

1.00

106

234H

F-53

Giới hạn dưới tần số đầu vào xung

0.00KHz~[F-54]

0.00KHz

106

235H

F-54

Giới hạn trên tần số đầu vào xung

[F-53]~50.00KHz

10.00KHz

106

236H

F-55

Tăng tần số đầu vào xung

0.01~5.00

1.00

106

237H

F-56

Giới hạn dưới đầu vào  đối ứng tần số cài đặt

0.00Hz~[F-57]

0.00Hz

107

238H

F-57

Giới hạn trên đầu vào đối ứng tần số cài đặt

[F-56]~Tần số lớn nhất

50.00Hz

107

239H

F-58

Lựa chọn đặc tính tín hiệu đầu vào

LED đơn vị: lựa chọn đặc tính đầu vào VS1

0:Đặc tính chính

1:Đặc tính phụ

LED hàng chục: lựa chọn đặc tính đầu vào AS

0:Đặc tính chính

1:Đặc tính phụ

LED hàng trăm: lựa chọn đặc tính đầu vào VS2

0:Đặc tính chính

 1:Đặc tính phụ

LED hàng ngàn: lựa chọn đặc tính đầu vào xung

0:Đặc tính chính

1:Đặc tính phụ

0000

107

23AH

F-59

Hằng số thời gian lọc đầu vào analog terminal

0.01~5.00

0.50

107

23BH

F-60

Lựa chọn terminal đầu ra (AO1)

0:Đóng tín hiệu đầu ra

1:chuyển tốc/tần số đầu ra

2:dòng điện đầu ra

3:chuyển tốc/tần số mặc định

4:Lượng mặc định PID

5:Lượng phản hồi PID

6:Điện áp DC bus

7:Điện áp đầu ra

1

108

23CH

F-61

Lựa chọn terminal đầu ra (AO2)

3

108

23DH

F-62

Lựa chọn phương thức đầu ra analog

LED đơn vị: lựa chọn tín hiệu đầu ra AO2

0:Đầu ra xung tần số

1:0~20mA

2:4~20mA

3:0~10V

LED hàng chục: lựa chọn tín hiệu đầu ra AO1

0:0~10V

1:0~20mA

2:4~20mA

LED hang trăm: bảo lưu

LED hang ngàn: bảo lưu

0003

108

23EH

F-63

Tăng tín hiệu đầu ra (AO1)

25%~200%

100%

109

23FH

F-64

Tăng tín hiệu đầu ra (AO2)

25%~200%

100%

109

240H

F-65

Điều chỉnh điểm 0 tín hiệu đầu ra (AO1)     

-10.0%~10.0%

0.0%

109

241H

F-66

Điều chỉnh điểm 0 tín hiệu đầu ra (AO2)    

-10.0%~10.0%

0.0%

109

242H

F-67

Điện áp dưới giới hạn đầu vào nút nhấn bàn phím

0.00V ~[F-68]

0.20V

109

243H

F-68

Điện áp trên giới hạn đầu vào nút nhấn bàn phím

[F-67]~ 5.50V

4.80V

109

244H

F-69

Tăng nút nhấn bàn phím

0.00~5.00

1.00

109

245H

F-70

Tần số cài đặt trước terminal UP/DW

0.00Hz~Tần số trên giới hạn

0.00Hz

109

246H

F-71

Tần số ghi nhớ khi mất điện UP/DW

0.00Hz~Tần số giới hạn trên

0.00Hz

109

247H

 

 

Tham số chức năng chuyên dụng

Số hiệu chức năng

Tên gọi chức năng

Định nghĩa và phạm vi giá trị cài đặt

Cài đặt nhà máy

Thuộc tính

Trang tham khảo

Mã hóa truyền thông

H-01

Tự cài đặt điện áp V1

0.0% ~[H-03]

3.0%

110

301H

H-02

Tự cài đặt tần số F1

0.0Hz~[H-04]

1.00Hz

110

302H

H-03

Tự cài đặt điện áp V2

[H-01~H-05]

28.0%

110

303H

H-04

Tự cài đặt tầns ố F2

[H-02~H-06]

10.00Hz

110

304H

H-05

Tự cài đặt điện áp V3

[H-03~H-07]

55.0%

110

305H

H-06

Tự cài đặt tần số F3

[H-04~H-08]

25.00Hz

110

306H

H-07

Tự cài đặt điện áp V4

[H-05~H-09]

80.0%

110

307H

H-08

Tự cài đặt tầns ố F4

[H-06~H-10]

37.50Hz

110

308H

H-09

Tự cài đặt điện áp V5

[H-07]~100.0%

100.0%

110

309H

H-10

Tự cài đặt tần số F5

[H-08]~Tần số lớn nhất

50.00Hz

110

30AH

H-11

Đặc tính đầu ra PID

0:Đặc tính chính

1:Đặc tính phụ

0

110

30BH

H-12

Nguồn tín hiệu đặt bộ điều khiển PID

0:Nút nhấn bàn phím

1:Đặt số bàn phím PID

2:0~10V Terminal ngoài VS1

3:Terminal ngoài AS:4~20mA

4:Terminal ngoài VS2 (tính lưỡng cực thất bại)

5:Tín hiệu xung ngoài

6:Đặt cổng RS485

1

111

30CH

H-13

Nguồn tín hiệu phản hồi bộ điều khiển PID

0:Terminal ngoài VS1:0~10V

1:Terminal ngoài AS:4~20mA

2:Terminal ngoài VS2 (tính lưỡng cực thất bại)

3:Tín hiệu xung ngoài

1

111

30DH

H-14

Tần số cài đặt trước PID

0.00Hz~tần số giới hạn trên

0.00Hz

111

30EH

H-15

Thời gian vận hành tần số cài đặt trước PID

0.0~6500.0s

0.0s

111

30FH

H-16

Đặt số bàn phím PID

0.0~100.0%

50.0%

112

310H

H-17

Tăng đường dẫn phản hồi

0.01~5.00

1.00

112

311H

H-18

Lượng trình lớn nhất cảm biến

1.0~100.0

100.0

112

312H

H-19

Tăng tỷ lệ P

0.1~100.0

20.0

112

313H

H-20

Thời gian tích phân I

0.1~100.0s

2.0s

112

314H

H-21

Tăng Vi phân D

0.0~10.0

0.0

112

315H

H-22

Chu kỳ lấy mẫu

0.01~60.00s

0.10s

113

316H

H-23

giới hạn độ lệch điều khiển PID

0.0~20.0%

0.0%

113

317H

H-24

Giá trị Van khởi động

0.0%~Giá trị van ngủ

0.0%

113

318H

H-25

Giá trị van ngủ

Giá trị van khởi động~100.0%

100.0%

113

319H

H-26

Cảnh báo giá trị trên giới hạn

Cảnh báo giá trị giới hạn dưới~100.0%

100.0%

114

31AH

H-27

Cảnh báo giá trị dưới giới hạn

0.0%~Cảnh báo giá trị giới hạn trên

0.0%

114

31BH

H-28

Giá trị phát hiện đứt dây cảm biến

0.0~20.0%

0.0%

114

31CH

H-29

Lựa chọn vận hành cảnh báo đứt dây cảm biến

0: Tiếp tục vận hành

1: Ngừng máy

0

114

31DH

H-30

Giá trị hạn định giới hạn trên

Giá trị hạn định giới hạn dưới~100.0%

100.0%

114

31EH

H-31

Giá trị hạn định giới hạn dưới

0.0%~Giá trị hạn định giới hạn trên

0.0%

114

31FH

H-32

Phương thức vận hành chương trình

0: Tuần hoàn đơn (thời gian tính bằng giây)

1: tuần hoàn liên tục (thời gian tính bằng giây)

2:tuần hoàn đơn, vận hành lien tục (thời gian tính bằng giây)

3:tuần hoàn đơn (thời gian tính bằng phút)

4:tuần hoàn lien tục (thờ gian tính bằng phút)

5:tuần hoàn đơn, vận hành liên tục (thời gian tính bằng phút)

0

114

320H

H-33

Lựa chọn phương thức tự hồi phục điểm gián đoạn trong vận hành chương trình

0: Vận hành tốc độ cấp 1

1:Vận hành tính toán lại tần số khi vận hành gián đoạn

2:vận hành thời gian dư tần số vận hành khi gián đoạn

0

116

321H

H-34

Lựa chọn lưu trữ trạng thái vận hành chương trình khi mất điện

0: Mất điện không lưu trữ

1:Mất điện lưu trữ

0

116

322H

H-35

Thời gian tăng giảm tốc và phương hướng tốc độ cấp 1

0:Chạy thuận: thời gian tăng tốc/giảm tốc 1

1:Chạy thuận: thời gian tăng tốc/giảm tốc 2

2:Chạy thuận: thời gian tăng tốc/giảm tốc 3

3:Chạy thuận: thời gian tăng tốc/giảm tốc 4

4:Chạy nghịch: thời gian tăng tốc/giảm tốc 1

5:Chạy nghịch: thời gian tăng tốc/giảm tốc 2

6:Chạy nghịch: thời gian tăng tốc/giảm tốc 3

7:Chạy nghịch: thời gian tăng tốc/giảm tốc 4

0

116

323H

H-36

Thời gian tăng giảm tốc và phương hướng tốc độ cấp 2

1

116

324H

H-37

Thời gian tăng giảm tốc và phương hướng tốc độ cấp 3

2

116

325H

H-38

Thời gian tăng giảm tốc và phương hướng tốc độ cấp 4

3

116

326H

H-39

Thời gian tăng giảm tốc và phương hướng tốc độ cấp 5

4

116

327H

H-40

Thời gian tăng giảm tốc và phương hướng tốc độ cấp 6

5

116

328H

H-41

Thời gian tăng giảm tốc và phương hướng tốc độ cấp 7

6

116

329H

H-42

Thời gian tăng giảm tốc và phương hướng tốc độ cấp 8

7

116

32AH

H-43

Thời gian vận hành tốc độ cấp 1 T1

0.0~6000s(min)

10.0

117

32BH

H-44

Thời gian vận hành tốc độ cấp 2 T2

10.0

117

32CH

H-45

Thời gian vận hành tốc độ cấp 3 T3

10.0

117

32DH

H-46

Thời gian vận hành tốc độ cấp 4 T4

10.0

117

32EH

H-47

Thời gian vận hành tốc độ cấp 5 T5

10.0

117

32FH

H-48

Thời gian vận hành tốc độ cấp 6 T6

10.0

117

330H

H-49

Thời gian vận hành tốc độ cấp 7 T7

10.0

117

331H

H-50

Thời gian vận hành tốc độ cấp 8 T8

10.0

117

332H

H-51

Chênh  lệch  tần  số  vận  hành  Wobble △f  

0.00~20.00Hz

2.00Hz

117

333H

H-52

Công suất động cơ ngạch định

0.4~1100.0KW

117

334H

H-53

Tần số động cơ ngạch định

0.00~600.00Hz

50.00Hz

117

335H

H-54

Chuyển tốc động cơ ngạch định

0~18000RPM

117

336H

H-55

Điện áp động cơ ngạch định

0~1500V

117

337H

H-56

Dòng điện động cơ ngạch định

0.1~1000.0A

117

338H

H-57

Dòng điện động cơ không tải

0.01~650.00A

117

339H

H-58

Điện trở kháng stator động cơ

0.001~65.000Ω

118

33AH

H-59

Điện trở kháng Rotor động cơ

0.001~65.000Ω

118

33BH

H-60

Điện cảm stator rotor động cơ

0.1~6500.0mH

118

33CH

H-61

Hộ cảm stator rotor động cơ

0.1~6500.0mH

118

33DH

H-62

Lựa chọn tham số động cơ tự chỉnh

0: không thao tác

1: Dò động

2: Dò tĩnh

0

118

33EH

H-63

Hệ số từ bão hòa 1 động cơ

0~9999

118

33FH

H-64

Hệ số từ bão hòa 2 động cơ

0~9999

118

340H

H-65

Hệ số từ bão hòa 3 động cơ

0~9999

118

341H

H-66

Thiết lập trạm chủ Unicom

0:Động cơ liên kết từ trạm

1:Phương thức trạm chủ 1

2:Phương thức trạm chủ 2

0

119

342H

H-67

Địa chỉ máy

1~247

1

119

343H

H-68

Định dạng dữ liệu

0: (N,8,1)Không kiểm nghiệm

1:(E,8,1)Kiểm nghiệm ngẫu nhiên

2:(O,8,1)Kiểm nghiệm ngoài dự đoán

3: (N,8,2) Không kiểm nghiệm

3

119

344H

H-69

Tốc độ truyền

0:1200bps

1:2400bps

2:4800bps

3:9600bps

4:19200bps

5:38400bps

3

119

345H

H-70

Tỷ suất tần số cài đặt truyền thông

0.00~20.00

 1.00

119

346H

H-71

Thời gian quá thời gian truyền thông

0.0~6500.0s

10.0s

119

347H

H-72

Chế độ giao động ngắt truyền thông RS485

0: báo lỗi và tự do ngừng máy

1:không báo lỗi tiếp tục vận hành

2: không báo lỗi ngừng máy

1

119

348H

H-73

Phản ứng chậm

0.000~1.000s

0.005s

120

349H

H-74

Giới hạn dưới điện áp động tác giảm tốc dừng tức thời

0%~200%

20%

120

34AH

H-75

Giới hạn trên điện áp động tác giảm tốc dừng tức thời

0%~200%

90%

120

34BH

H-76

Tăng giảm tốc dừng tức thời

0.01~10.00

2.00

120

34CH

H-77

Thời gian ổn định phục hồi điện áp

0.0~100.0s

2.0s

120

34DH

H-78

Giới hạn trên bù momen

0.00~60.00%

50.00%

 

120

34EH

H-79

Trạng thái điều khiển bên ngoài terminal đầu ra

0~9999

0

120

34FH

H-80

bảo lưu

 

 

 

120

350H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Phán đoán lỗi và cách khắc phục

Báo lỗi, cảnh báo của biến tần trong trang này là những lỗi trong thao tác,  nội dung hiển thị trên biến tần và tiến hành cách khắc phục như thế nào sẽ được nói rõ.

5.1 Loại hình lỗi

 Chủng loại

Động tác biến tần khi phát sinh lỗi

Lỗi thiết bị

Khi biến tần phát hiện lỗi, có thể xuất hiện nhựng trường hợp sau:

● Trên bàn phím xuất hiện chữ có nội dung lỗi

● Đầu ra biến tần ngắt, động cơ tự do dần dần ngừng

● Khi lựa chọn chức năng [F-31/F-32] là 1 (lỗi đầu ra), đầu ra thường mở collector của đầu ra terminal Y1/Y2 có hiệu

● Khi lựa chọn chức năng [F-30] là 1 (lỗi đầu ra), TA-TC thường đóng, TB-TC thường mở

● Đối với các hiện tượng lỗi như thiếu áp trong vận hành (LU2), quá áp (OU), hệ thống bất thường (SC), quá dòng (OC), quá tải (OL),  nếu như không lựa chon [E-43] là 0, lúc này nếu phát sinh lỗi, biến tần sẽ thông qua thời gian định sẵn khi cài đặt [E-44] tự động khởi động lại

Lỗi bên ngoài

Có một vài trường hợp sử dụng, các tín hiệu lỗi tử thiết bị bên ngoài có lien quan vào hệ thống kiểm soát tần số, làm công dụng chuyển đổi điều khiển, bảo vệ, giám sát, lúc này nếu như nếu như định nghĩa terminal đầu vào tiếp điểm đa chức năng làm “lỗi bên ngoài”, thì khi đó tín hiệu lỗi của thiết bị bên ngoài có liên quan sẽ có hiệu, biến tần sẽ ngắt đầu ra và phát tín hiệu lỗi.

5.2 Tín hiu li và ni dung chi tiết

Hiển thị bàn phím

Mã lỗi

Loại hình lỗi

Nguyên nhân có thể lỗi

Cách khắc phục

最新统计201003011 CorelDRAW X4 Graphic

L.U.1

 

Khi ngừng máy quá thấp

● Nguồn điện áp quá thấp

● Điện áp kiểm soát mạch bất thường

● Kiểm tra nguồn đầu vào, loại bỏ lỗi

● Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

最新统计20100302 CorelDRAW X4 Graphic

E.LU2

Thiếu áp trong vận hành

● Nguồn điện áp quá thấp

● Dung lượng mạng điện quá nhỏ, hoặc trong mạng điện có dòng điện xung kích quá lớn

● Bên trong biến tần contactor DC chính không đóng.

● Kiểm tra nguồn điện, loại bỏ lỗi

● Sửa đổi hệ thống cung cấp điện

● Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

1最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oU1

Quá áp trong lúc tăng tốc

● Nguồn điện áp dao động quá giới hạn

● Khởi động trong lúc động cơ đang quay

● Kiểm tra điện áp mạng điện, loại bỏ lỗi

● Đợi động cơ ngừng hẳn mới khởi động lại, và cài đặt [E-30] là 1 hoặc 2

2最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oU2

Quá áp trong lúc giảm tốc

● Thời gian giảm tốc cài đặt quá ngắn

● Quán tính tải quá lớn

● Nguồn điện áp dao động quá giới hạn

● kéo dài thích đáng thời gian giảm tốc

● Giảm quán tính tải, hoặc tăng dung lượng biến tần, hoặc thiết kế them thắng

● Kiểm tra nguồn đầu vào, loại bỏ lỗi

3最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oU3

Quá áp trong lúc tốc tộ không đổi

● Nguồn điện áp dao động quá giới hạn

● Kiểm tra nguồn đầu vào, loại bỏ lỗi

● lắp đặt Reactor đầu vào

5最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oU4

Quá áp khi ngừng máy

● Nguồn điện áp dao động qu á giới hạn

● Kiểm tra nguồn đầu vào, loại bỏ lỗi

● Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

6最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oC1

Quá dòng trong lúc tăng tốc

● Cài đặt thời gian tăng tốc quá ngắn

● Khởi động trong lúc động cơ đang quay

● Cài đặt đường đặc tính V/F không thích hợp hoặc Momen khởi động quá cao

● Công suất biến tần quá nhỏ

● Kéo dài thích đáng thời gian tăng tốc

● Đợi khi động cơ ngừng hoàn toàn mới khởi động lại, và cài đặt [E-30] là 1 hoặc 2

● Cài đặt lại đường đặc tính V/F hoặc momen khởi động

● Sử dụng biến tần có công suất thích hợp

7最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oC2

Quá dòng trong lúc giảm tốc

● Cài đặt thời gian giảm tốc quá ngắn

● Quán tính tải quá lớn

● Công suất biến tần quá nhỏ

● kéo dài thích đáng thời gian giảm tốc

● Tiếp thêm bên ngoài điện trở kháng hoặc thắng

● Sử dụng biến tần có công suất thích hợp

8最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oC3

Quá dòng trong lúc tốc độ không đổi

● Tải đột nhiên biến đổi

● Mạng điện điện áp thấp

● Kiểm tra và loại bỏ tình trạng thay đổi tải

● Kiểm tra nguồn đầu vào, loại bỏ lỗi

10最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oL1

Quá tải động cơ

● Cài đặt đường đặc tính V/F không thích hợp hoặc Momen khởi động quá cao

● Mạng điện điện áp quá thấp

● Cài đặt hệ thống bảo vệ quá tải động cơ không thích đáng

● Rotor bị kẹt hoặc tải quá nặng

● vận hành động cơ ở tốc độ thấp trong thời gian dài

● Cài đặt lại đường đặc tính V/F hoặc momen khởi động

● Kiểm tra nguồn đầu vào

● Cài đặt tham số [H-56] không hợp lý

● Điều chỉnh tải hoặc lựa chọn công suất biến tần phù hợp

● Nếu muốn vận hành tốc độ thấp trong thời gian dài, cần lựa chọn động cơ có tần số chuyên dụng

11最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.oL2

Quá tải biến tần

● tải quá nặng

● Cài đặt thời gian tăng tốc quá ngắn

● Khởi động trong lúc động cơ đang quay

● Cài đặt đường đặc tính V/F không thích hợp hoặc Momen khởi động quá cao

● Sử dụng công suất biến tần phù hợp

● Kéo dài thích đáng thời gian tăng tốc

● Đợi động cơ ngừng hoàn toàn mới khởi động lại, và cài đặc [E-30] là 1 hoặc 2

● Cài đặt lại đường đặc tính V/F hoặc Momen khởi động

12最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E. SC

Hệ thống bất thường

● Cài đặt thời gian tăng tốc quá ngắn

● Ngắn mạch giữa các pha đầu ra biến tần với nhau hoặc pha đầu ra với đất

● Hư module

● Nhiễu điện từ

● Kéo dài thích đáng thời gian tăng tốc

● Kiểm tra thiết bị xung quanh, loại bỏ lỗi sau đó khởi động lại

● Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

● Kiểm tra lại hệ thống dây điện, tiếp đất, che chắn và dựa theo yêu cầu để xử lý

image001.jpg

E.oH

Quá nhiệt biến tần

● Nhiệt độ môi trường quá cao

● Ống thông gió bị ngẽn

● dây cắm kết nối quạt làm mát bị lỏng

● Hư quạt làm mát

● Lỗi mạch phát hiện nhiệt độ

● Sử dụng biến tần trong môi trường phù hợp với quy cách yêu cầu

● Làm thông ống gió

● Kiểm tra và cắm lại dây kết nối

● Đổi quạt làm mát cùng model

● Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

17最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.TE1

Lỗi kiểm tra động cơ tĩnh

● Quá thời gian kiểm tra động cơ

● khởi động kiểm tra tĩnh trong lúc động cơ quay

● Công suất của động cơ với biến tần chênh lệch quá lớn

● Cài đặt tham số động cơ sai

● Kiểm tra dây kết nối động cơ

● Đợiđộng cơ ngừng ổn định mới tiến hành kiểm tra

● Đổi biến tần có công suất phù hợp

● Dựa vào nhãn động cơ cài đặt lại

19最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.TE2

Lỗi kiểm tra động cơ quay

● Khởi động kiểm tra trong lúc động cơ quay

● Kiểm tra động cơ có tải

● Kiểm tra động cơ quá thời gian

● Công suất động cơ và biến tần chênh lệch quá lớn

● Cài đặt tham số độngcoơ sai

● Đợiđộng cơ ngừng ổn định mới tiến hành kiểm tra

● Bỏ tải động cơ, kiểm tra lại

● Kiểm tra dây kết nối động cơ

● Thay đổi công suất biến tần phù hợp

● Dựa vào nhãn động cơ cài đặt lại

93SE.jpg

93SE

Lỗi lưu trữ

● Quá trình lưu trữ bị nhiễu điện từ

● Hư EEPROM

● Nhập lại và lưu trữ

● Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

21最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

LIFE

Bảo lưu

Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

ERR1

Mất pha đầu vào

● Nguồn đầu vào ba pha biến tần mất pha

● Kiểm tra điện áp nguồn đầu vào 3 pha và số lượng pha

● Kiểm tra dây nối nguồn đầu vào 3 pha

ERR2

Mất pha đầu ra

● Đầu ra 3 pha biên tấn không lien kết được với 3 pha động cơ

● Kiểm tra dây lien kết giữa biến tần với motor, dây tiếp đất, cách điện động cơ

ERR3.jpg

ERR3

 

Lỗi kiểm tra dòng điện

● Lỗi kiểm tra mạch điện

● Mất cân bằng giữa các pha động cơ

● Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

● Kiểm tra động cơ dây kết nối

ERR4.jpg

ERR4

Lỗi bên ngoài biến tần

● Thiết bị bên ngoài bảo vệ hoạt động lỗi

● Kiểm tra thiết bị bên ngoài

ERR5.jpg

ERR5

 

Lỗi vận hành Wobble

● Người dùng cài đặt tham số vận hành Wobble không chính xác

● Cài đặt lại tham số vận hành Wobble

ERR6.jpg

ERR6

Lỗi liên kết bàn phím

● Lỗi dây liên kết bàn phím

● Hư nút bàn phím

● Kiểm tra dây liên kết bàn phím

● Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

27最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.CPE

Lỗi sao chép tham số

● Sao chép tham số truyền thông sai

● Sao chép bàn phím và biến tần không tương thích

● Kiểm tra dây kết nối

● Sử dụng bàn phím bên ngoài chính xác theo chỉ định

26最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.CE

Truyền thông RS485 bất thường

● Cài đặt tốc độ truyền không chính xác

● Dây kết nối truyền thông đứt

● Thiết lập định dạng truyền thông không chính xác

● Thiết lập tốc độ truyền phù hợp

● Kiểm tra dây kết nối truyền thông

● Thiết lập định dạng truyền thông phù hợp

SEN.jpg

SEn

Lỗi phản hồi cảm biến

● cảnh báo khi tín hiệu phản hồi analog vận hành PID nhỏ hơn [H-28]

● Dây kết nối phản hồi PID quá xấu

● Lỗi phản hồi của của cảm biến

● Lỗi mạch đầu vào phản hồi

● Xác nhận trạng thái cảmbiến, nếu như hư thì đổi cái mới

● Sửa dây kết nối

● Điều chỉnh loại hình đườngtr uyền phản hồi

29最新统计20100301 CorelDRAW X4 Graphic

E.PAn

Lỗi kết nối  bàn phím

1. Lỗi liên kết bàn phím không thành

2.Phụ kiện kết nối bàn phím bị hư

1. Kiểm tra dây kết nối bàn phím

2. Nhờ trợ giúp kỹ thuật nhà máy

 

                                                     

Cần hỗ trợ liên hệ Mr Linh : 0938 740 034

mỗi trang
AC70 T3 2R2G/004P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP

AC70 T3 2R2G/004P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP

AC70 T3 2R2G/004P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP , 2.2KW , Biến tần Veichi AC70 T3 2R2G/004P
Vui lòng gọi
AC70 T3 1R5G/2R2P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP

AC70 T3 1R5G/2R2P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP

AC70 T3 1R5G/2R2P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP , 1.5KW , Biến tần Veichi AC70 T3 1R5G/2R2P
Vui lòng gọi
AC70 T3 R75G/1R5P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP

AC70 T3 R75G/1R5P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP

AC70 T3 R75G/1R5P , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP , 0.75KW , Biến tần Veichi AC70 T3 R75G/1R5P
Vui lòng gọi
AC70 S2 004G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 4KW

AC70 S2 004G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 4KW

AC70 S2 004G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 5 HP , 4KW , Biến tần Veichi AC70 S2 004G
Vui lòng gọi
AC70 S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3 HP , 2.2KW

AC70 S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3 HP , 2.2KW

AC70 S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3 HP , 2.2KW , Biến tần Veichi AC70 S2 2R2G
Vui lòng gọi
AC70 S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2 HP

AC70 S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2 HP

AC70 S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2 HP , 1.5KW , Biến tần Veichi AC70 S2 1R5G
Vui lòng gọi
AC70 S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1 HP

AC70 S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1 HP

AC70 S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1 HP , 0.75KW , Biến tần Veichi AC70 S2 R75G
Vui lòng gọi
AC70E T3 004G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 5 HP

AC70E T3 004G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 5 HP

AC70E T3 004G , Biến tần Veichi AC70E T3 004G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 5 HP , 4KW
Vui lòng gọi
AC70E T3 2R2G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP

AC70E T3 2R2G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP

AC70E T3 2R2G , Biến tần Veichi AC70E T3 2R2G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 3 HP , 2.2KW
Vui lòng gọi
AC70E T3 1R5G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP

AC70E T3 1R5G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP

AC70E T3 1R5G , Biến tần Veichi AC70E T3 1R5G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 2 HP , 1.5KW
Vui lòng gọi
AC70E T3 R75G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP

AC70E T3 R75G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP

AC70E T3 R75G , Biến tần Veichi AC70E T3 R75G , Biến tần Veichi vào 3 pha 380v ra 3 pha 380v , 1 HP , 0.75KW
Vui lòng gọi
AC70E S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3HP

AC70E S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3HP

AC70E S2 2R2G , Biến tần Veichi AC70E S2 2R2G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 3 HP , 2.2KW
Vui lòng gọi
AC70E S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2HP

AC70E S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2HP

AC70E S2 1R5G , Biến tần Veichi AC70E S2 1R5G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 2 HP , 1.5KW
Vui lòng gọi
AC70E S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1HP

AC70E S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1HP

AC70E S2 R75G , Biến tần Veichi AC70E S2 R75G , Biến tần Veichi vào 1 pha 220v ra 3 pha 220v , 1HP , 0.75KW
Vui lòng gọi

Top

   (0)