Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

SOFARSOLAR

Inverter Sofar là sản phẩm inverter hòa lưới điện mặt trời của công ty Sofar Solar. 

Inverter Sofar hiệu suất cao, gọn, nhẹ, kiểu dáng đẹp. 

 Được đánh giá cao bởi người tiêu dùng và được chứng nhận thuộc top 5 Trung Quốc. 

 Đạt chuẩn EU

mỗi trang
SOLAR HYD 20KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 20KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 20KTL-3PH, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 20KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 20KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 20KTL-3PH, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 15KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 15KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 15KTL-3PH, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 10KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 10KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 10KTL-3PH, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 8KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 8KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 8KTL-3PH, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 6KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 6KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 6KTL-3PH, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 5KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 5KTL-3PH, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 5KTL-3PH, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 6000-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 6000-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 6000-EP, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 5500-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 5500-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 5500-EP, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 4600-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 4600-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 4600-EP, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 4000-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 4000-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 4000-EP, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 3680-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 3680-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 3680-EP, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 3000-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 3000-EP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 3000-EP, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 6000-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 6000-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 6000-ES, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 5000-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 5000-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 5000-ES, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 5600-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 5600-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 5600-ES, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 4000-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 4000-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 4000-ES, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 3600-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 3600-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 3600-ES, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR HYD 3000-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR HYD 3000-ES, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR HYD 3000-ES, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR GTX 5000, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR GTX 5000, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR GTX 5000, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR GTX 3000, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR GTX 3000, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR GTX 3000, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR GTX 2500, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR GTX 2500, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR GTX 2500, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR GTX 2000, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR GTX 2000, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR GTX 2000, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR ME 3000SP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR ME 3000SP, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR ME 3000SP, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 255KTL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 255KTL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 255KTL, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 136KTL-HV, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 136KTL-HV, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 136KTL-HV, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 125KTL-HV, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 125KTL-HV, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 125KTL-HV, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 100KTL-HV, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 100KTL-HV, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 100KTL-HV, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 100KTL

Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 100KTL

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 100KTL, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 80KTL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 80KTL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 80KTL, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 70000TL-HV, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 70000TL-HV, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 70000TL-HV, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 60000TL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 60000TL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 60000TL, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 50000TL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 50000TL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 50000TL, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 40000TL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 40000TL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 40000TL, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
SOLAR SOFAR 36000TL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

SOLAR SOFAR 36000TL, Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 36000TL, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi
Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 33000TL

Sữa Bộ Inverter Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 33000TL

Sữa Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời SOLAR SOFAR 33000TL, Dịch vụ sửa chữa inverter SOLAR, Bộ Inverter hòa lưới , Bộ hòa lưới , Biến tần SOLAR
Vui lòng gọi

Top

   (0)