Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Dịch vụ

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Động cơ giảm tốc Chân đế Tunglee

Động cơ giảm tốc Chân đế Tunglee 

mỗi trang
Motor giảm tốc , Động cơ giảm tốc chân đế

Motor giảm tốc , Động cơ giảm tốc chân đế

Motor giảm tốc , Động cơ giảm tốc chân đế
Vui lòng gọi
PL28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/70, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/50, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/40, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/35, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/30, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/25, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/20, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/15, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/30, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/25, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/20, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/15, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0400-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/10, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0400-5S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-5S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-5S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/5, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0200-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/200, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0200-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/180, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0200-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/160, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0200-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/150, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0200-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/130, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0200-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/120, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0200-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/110, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL28-0200-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/100, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/90, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/80, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/70, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/60, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/50, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/40, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/35, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/30 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền

PL22-0200-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền

PL22-0200-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/25 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/20, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL22-0200-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/15 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL18-0200-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL18-0200-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL18-0200-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/0 , Đường kính trục 18mm , điện áp 3pha220V/380V
Vui lòng gọi
PL40-0400-280S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL40-0400-280S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL40-0400-280S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/280 , Đường kính trục 40mm , điện áp 3pha220V/380V1
Vui lòng gọi

Top

   (0)